Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
ADANA VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE
 
 
ADANA VALİLİĞİ ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLETİ SATIŞI HAKKINDA YÖNERGE
 
AMAÇ
Madde-1 İlimizde, ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden ve yurtlardan kaçan veya kayıp olan çocuk ve gençlerin başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacını taşımaktadır.
 
KAPSAM
Madde-2 Bu yönerge 18 yaşından küçüklere şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında, acentelerde, bilet satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.
 
DAYANAKLAR
Madde-3 Bu yönerge
 1-4721 Türk Medeni Kanunu
 2-5442           sayılı İl İdare Kanunu
 3-5395           sayılı Çocuk Koruma Kanunu
 4-5326           sayılı Kabahatler Kanunu
 5-2001           Yılında yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü/Büro Amirliği Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği
6-İçişleri Bakanlığının 2000/86 Nolu Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
TANIMLAR
Madde-4 Bu yönergede geçen;
a)  Yolcu terminali: şehirlerarası ve İlçeler arası yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesisini,
b)Yazıhane/Acente: ( Bilet satış gişesi) Ulaştırma Bakanlığı'ndan aldıkları yetki belgesi ile Terminalde özel ve tüzel kişilere münhasır kara yolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiş iş yerlerini,
c)İstasyon: Trafikle ilgili hizmetleri, yolcu ve eşya taşımasını yapmaya yarayan demiryolu ve tesislerinin bulunduğu, Gar Müdürlüğü, Gar Şefliği, İstasyon Şefliği ve Sayding statüsündeki yerlerini,
d)Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan ya da bir veya birkaç çeken araçtan oluşturulan personeli tarafından teslim alınmış olan diziyi,
e)Otobüs: Yapısı itibariyle insan taşımak için imal edilmiş ve şoförü dahil 9 kişiden fazla yolcu taşımaya uygun olan motorlu taşıtı,
f)Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi tanımlamaktadır.
 
Madde-5 Şehirlerarası otobüs terminallerinde, tren istasyonlarında bunların acentelerde, bilet satış yerlerinde 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılamaz.
 
Madde-6 18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçlarıyla velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.
 
Madde-7 Çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle ispat edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.
 
 Madde-8 18 yaşından küçükler yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.
Madde-9 Otobüs hareket etmeden önce firma görevlilerince bilette yazılı isimle, koltukta seyahat eden kişilerin aynı kişiler olup olmadığı kontrol edilecek, farklı isimler olması halinde derhal kolluk görevlilerine bildirilecektir.
 
 CEZAİ MÜEYYİDE
Madde-10 Madde 5, 6, 7, 8 ve 9. maddede belirtilen hususa uymayan kişilere kolluk kuvvetlerince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir.
 
YÜRÜRLÜK
Madde-11 Bu Yönerge hükümleri Adana Valisi tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
YÜRÜTME
Madde -12 Bu yönerge hükümlerini Adana Valiliği yürütür.
Madde -12 Bu yönerge hükümlerini Adana Valiliği yürütür.
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER