Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
SULAMA KANALI, BARAJ GÖLÜ VE NEHİRLERDE BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA ADANA VALİLİĞİ KARARI
 
SULAMA KANALI, BARAJ GÖLÜ VE NEHİRLERDE BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KARAR
Karar Tarihi              : .... /…. / 2014
Karar No                   : 2014 / 01
 
 
Amaç  :
Madde 1- İlimizde Seyhan nehri üzerinde 81,86 ve 67,82 km² lik iki adet baraj gölü bulunmaktadır. Barajlar sayesinde hem elektrik üretilmekte hem de Çukurova bölgesindeki tarım arazileri sulanmaktadır. Tarım arazilerinin sulanabilmesi amacıyla ilimiz Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde kalan ve toplu yerleşim yerlerinden geçen 47 Km. uzunluğunda sulama kanalları bulunmaktadır.
İlimiz iklim özelliği olarak yazları çok sıcak geçmektedir. Bunun neticesinde baraj gölleri, nehirler ve sulama amaçlı yapılan kanallar serinlemek için cazip hale gelmektedir. Ancak serinlemek amaçlı girilen sularda zaman zaman boğulma olayları yaşanmaktadır. 2012-2014 yılları içerisinde meydana gelen boğulma olaylarına ait veriler aşağıya çıkarılmış, boğulmaların tamamına yakını ilimiz içerisinden geçen sulama kanallarında meydana geldiği tespit edilmiştir.
YILI
18 YAŞ ALTI BAYAN
18 YAŞ ALTI ERKEK
18 YAŞ ÜSTÜ BAYAN
18 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
TOPLAM
2008
0
9
2
8
19
2009
1
8
1
7
17
2010
1
5
1
5
12
2011
1
13
1
8
23
2012
0
6
1
4
11
2013
0
10
0
5
15
2014
0
11
0
5
16
TOPLAM
3
62
6
42
113
 
 
SURİYE UYRUKLU OLUP DA HAYATINI KAYBEDENLERİN DAĞILIMI
YILI
18 YAŞ ALTI BAYAN
18 YAŞ ALTI ERKEK
18 YAŞ ÜSTÜ BAYAN
18 YAŞ ÜSTÜ ERKEK
TOPLAM
2013
0
1
0
1
2
2014
0
2
0
3
5
TOPLAM
0
3
0
4
7
 
Kapsam  :
Madde 2- Bu yönerge; İlimiz sınırları içerisindeki sulama kanalı, baraj gölü ve nehirlerde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.  
Tanımlar  :
Madde 3- Bu yönergede geçen deyimler
1- Sulama Kanalı: İl sınırları içerisinden geçen tarım arazilerini sulamak için oluşturulan akan suları ifada eder,
2- Baraj Gölü : İl sınırları içerisinde geçen sulama ve elektrik üretme amacıyla yapılan toprak dolgu tipi barajları ifade eder.
2- Mülki Amir: Adana Valisi ve ilçelerde Kaymakamları
 
3-  Kolluk: Polis ve Jandarma teşkilatının ifade eder.           
4- İdari İşlem: Kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından yapılan (idari yaptırım vb.) işlemi ifade eder.
Dayanak  :
Madde 4-
1- 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
2- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
Genel Esaslar   :
Madde 5-
5.1- İlimizin iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla, il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü ve nehirlere girmenin yasaklanmasına,
5.2- İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü ve nehirlere giren 15 yaş ve üzeri kişilere idari yaptırım cezasının uygulanmasına;
5.3- İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü ve nehirlere giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına;
5.4- İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü ve nehirlere girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına;
5.5- İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına;
Cezai Hükümler:
Madde 6- Bu Karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği taktirde, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.
 
 
Yürürlük  :
Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme  :
Madde 8- Bu Kararı Adana Valiliği yürütür.    
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER