Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

arazi sahipleri

Giriş
BAKANLIKÇA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ DE ALINMAK KAYDIYLA BÖLGELER İTİBARIYLA TESPİT EDİLEN NORMLARA GÖRE BÜYÜK TARIM İŞLETMESİ SAYILACAK MİKTARDA VE MESKUN YERLERDEN UZAKTAKİ ARAZİSİNİ, DEVAMLI OLARAK BİZZAT İŞLETEN TOPRAK SAHİPLERİNE
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Şirket olarak çiftçilik faaliyetinde bulunan ortaklara bu bentten dolayı taşıma ruhsatı verilmemektedir.
İSTENİLEN BELGELER:
1-        Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca aşağıda belirtilen normlardan hangisine göre silah taşıma ruhsatı talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-        Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-        Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-        4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
6-        Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
7-        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
8-        Yarım Kapaklı Dosya
9-        Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
10-    Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
11-    Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
12-    Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
13-    İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aşağıdaki normlar uygulanacaktır.
1- Hububat ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm;
2- Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm;
3- Ayçiçeği ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 dönüm;
4- Pamuk ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 dönüm;
5- Çeltik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
6- Pancar ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
7- Patates, soğan, sarımsak ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
8- Çay ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);
9- Tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
10- Sebze ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
11- Sera ve çiçekçilik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm;
12- Kavun ve karpuz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
13- Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
14- Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
15- Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 2500 ağaç;
16- Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç;
17- Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç;
18- Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç;
19- Muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm;
20- Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2000 ağaç;
21- Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç;
22- Diğer meyve ve ürün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler palamut hariç);
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER