Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

aricilik yapanlar

Giriş
MESKUN YERLER DIŞINDA EN AZ 100 ADET FENNİ ARILI KOVAN İLE GEZGİNCİ OLARAK BİLFİİL ARICILIK YAPAN YETİŞTİRİCİLERE
 
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
            Arıcılıktan dolayı silah taşıma ruhsatı talep edenlerden, müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait, 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu ibraz etmeleri istenmektedir.
 
İSTENİLEN BELGELER:
1.      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca arıcılıktan dolayı silah taşıma ruhsatı talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2.      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3.      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4.      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5.      Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
6.      Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı, (Ez 100 kovan olması gerekmektedir.)
7.      2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
8.      Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
9.      Oda kayıt belgesi.
10.  Yarım Kapaklı Dosya
11.  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
12.  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
13.  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
14.  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
15.  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER