Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

atis poligonu sahipleri

Giriş
ŞİRKET VEYA ORTAKLIK SÖZ KONUSU İSE YÖNETİMDEN SORUMLU ORTAKLARDAN EN FAZLA İKİ KİŞİYE VERİLMEK KAYDIYLA ATIŞ POLİGONU SAHİPLERİNE VE DEMİRBAŞA KAYITLI SİLAHLARI İŞYERİ VE İŞBAŞINDA TAŞIMAK ŞARTIYLA ATIŞ POLİGONLARINI KORUMAKLA GÖREVLİ BEKÇİLERE
 
 İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ise sorumlu (yetkili) ortaklardan en fazla iki kişi taşıma ruhsatı alabilir. Şirket dışından, ortak olmayan şahıslardan atanan şirket müdürü, ancak ortak ve yetkililerin silah taşıma ruhsatı haklarından feragat etmeleri halinde silah taşıma ruhsatı alabilirler
 
İSTENİLEN BELGELER:
1.      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca atış poligonu sahipliğinden dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2.      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3.      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4.      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5.      İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı ve fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)
6.      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
7.      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
8.      Oda kayıt belgesi
9.      İşletme ruhsatı fotokopisi,
10.  Yarım Kapaklı Dosya
11.  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
12.  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
13.  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
14.  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
15.  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
            Poligonda görevli bekçilerden;
 
1. İşverenin yazılı müracaatı,
2. İşverenden istenen (5,6,7,8,9. Sıradaki) belgeler
3. Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER