Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

can güvenliği nedeni ile silah taşıma ruhsatı

Giriş
 
CAN GÜVENLİĞİ NEDENİYLE SİLAH TAŞIMA RUHSATI
İl valileri;
a) Yaptıkları iş, sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına, (Şehitlerden intikal eden silahlara veya şehit yakının (varislerinden birinin) MKE Kurumundan satın alacağı bir adet silah için harç alınmayacaktır. Diğer bir husus; şehidin varislerinden ruhsat alacak olan kişi lehine, diğer varislerin haklarından feragat ettiklerine dair feragatname getirilmesi veya müracaat edilen birimde feragat dilekçesi imzalanması gerekmektedir.)
c) Bakanlığın muvafakati alınmak şartıyla, 3419 sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için koruma altına alınanlara, talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Ancak, (a) bendinde geçen şahısların can güvenliklerinin ciddi ve harici tehditlere maruz kalacağının kuvvetle muhtemel olup olmadığı hususu valiler tarafından takdir edilir.
Bu ruhsatlar, gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir.
İkamet edilen yer Polis bölgesi ise Valilik Makamından havaleli dilekçe ve aşağıda yazılı istenilen belgelerle birlikte Adana Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne müracaat edilecek, Jandarma bölgesi ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
İSTENİLEN BELGELER:
1.      DİLEKÇE (Dilekçede, can güvenliğini tehdit eden bir durum varsa belirtilecek, yapılan işten dolayı can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçe gösteriliyor ise durum dilekçede belirtilecektir.)
2.      NÜFUS CÜZDANI (Fotokopiye gerek yok, aslı ile gelinecek.)
3.      Silah Ruhsatı için Tam teşekküllü Hastanelerden alınacak DOKTOR (HEYET) RAPORU (Özel Hastanelerden alınacak raporlar geçersizdir.)
4.      4 Adet Renkli FOTOĞRAF (Son bir yıl içerisinde çekilmiş olacaktır.)
5.      Varsa Can Güvenliğinin Neden Tehlikede Olduğunu Belirtir BELGELER (Adliyeden Veya Karakoldan)
6.      Şahıs Resmi Bir Kurumda Çalışıyor İse GÖREV BELGESİ, resmi kurumda çalışmıyor ise yapmış olduğu işle ilgili belge (Vergi levhası fotokopisi, işyeri açma ruhsatı fotokopisi, şirket ise ticaret odası kayıt sureti, şirkette imza yetkisi varsa imza sirküsü v.s.)
7.      SİLAH varsa tespit için getirilecek
8.      Silah taşıma ruhsatı talebinin Valilik Makamınca uygun görülmesi halinde şahsa bilgi verilmesinden sonra 5 yıllık silah taşıma ruhsatı harç bedelini Maliye Veznesine (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde hizmet vermektedir) yatırıp ALINDI MAKBUZUNUN Şubemize ibraz edilmesi gerekmektedir. (Şehit yakınları (varisleri) hariç)
9.      Şehit yakınlarının (varislerin) ŞEHİTLİK BELGESİ ve diğer varislerden FERAGATNAME getirmeleri veya varislerin Emniyet Müdürlüğünde feragat dilekçesi imzalamaları gerekmektedir.
10.  Yarım kapaklı dosya
11.   Daha önce pasaport veya trafik şubelerinde parmak izi verilmiş ve parmak izi formu şahısta mevcut ise müracaat esnasında fotokopisi ibraz edilecek, parmak izi formu mevcut değil ise pasaport veya ehliyetin fotokopisi ibraz edilecek.
b) bendine göre silah ruhsatı alma talebinde bulunanlar işlemleri tamamlanıp ruhsatını almaya gelirken 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmesi gerekmektedir.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER