Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

ciro

Giriş
YILLIK SATIŞ TUTARI (CİROSU) HER YIL BAKANLIKÇA TESPİT EDİLECEK MİKTARA ULAŞAN GERÇEK KİŞİ TACİRLERLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN VE TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ VE BİRLİKLERİ İLE TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİKLERİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARINA (2015 YILI İÇİN, 2014 YILININ AYRINTILI BLANÇOSUNDAKİ NET SATIŞLARIN 9.400.000.00 TL.VE ÜZERİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.)
 
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. 
Şirket dışından, ortak olmayan şahıslardan atanan şirket müdürü, ancak ortak ve yetkililerin silah taşıma ruhsatı haklarından feragat etmeleri halinde silah taşıma ruhsatı alabilirler.
İSTENİLEN BELGELER:
1-      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca cirodan dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-      İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı ve fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)
6-      Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
7-      Şahsın durumunu, şirketse yönetici (yetkili)  ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
8-      Oda kayıt belgesi.(Bağlı Olunan Odadan)
9-      Anonim Şirketlerde, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapanlardan bu görevlerine dair atama kararları ve atama kararının yayımlandığı ticaret sicil gazetesi
10-  Yarım Kapaklı Dosya
11-  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatının süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
12-  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
13-  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
14-  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
15-  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER