Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

doviz burosu sahipleri

Giriş
HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINDAN FAALİYET İZNİ ALMIŞ VE DÖVİZE  İLİŞKİN İŞLEMLER YAPMAYA YETKİLİ MÜESSESELERİN, FİİLEN VE BİZZAT BU İŞLE İŞTİGAL EDEN SORUMLU ORTAKLARINDAN EN FAZLA İKİ KİŞİYE, (ŞİRKETİN ŞUBESİ VARSA ŞİRKET TARAFINDAN YETKİLİ KILINMIŞ FİİLEN VE BİZZAT İLGİLİ ŞUBEDE GÖREV YAPAN BİR KİŞİYE)

          İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ise sorumlu (yetkili) ortaklardan en fazla iki kişi taşıma ruhsatı alabilir. (Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye)
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
1-   Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca döviz bürosundan dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-   Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-   Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-   4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-   Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ve 2’den fazla ortak var ise 2 ortak dışındakilerin silah taşıma ruhsatı alma haklarından feragat ettiklerine dair feragatname.
6-   İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı ve fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)
7-   Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
8-   Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
9-   Oda kayıt belgesi,
10- Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.
11- Yarım Kapaklı Dosya
12- Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
13- Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
14- Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
15- Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
16- İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER