Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

en az 50 sigortali isci calistiranlar

Giriş
SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN, FİİLEN VE BİZZAT BU İŞLE İŞTİGAL EDEN İŞ SAHİPLERİ, BEKÇİ, VEZNEDAR VE MUTEMETLERE  (ORTAKLIK VEYA ŞİRKET SÖZ KONUSU İSE BU İŞTEN SORUMLU ORTAKLARDAN EN FAZLA İKİ KİŞİYE OLMAK ÜZERE İŞ SAHİBİ SAYILANLAR ZATİ SİLAHLARINI HER YERDE VE HER ZAMAN; BEKÇİ, VEZNEDAR VE MUTEMETLER İŞYERİ VE İŞBAŞINDA DEMİRBAŞA KAYITLI SİLAHLARINI TAŞIYABİLİRLER)
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
            Bu bent hükmüne göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için müracaat edilen tarihte en az elli işçi fiilen çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Geçmişte elliden fazla işçi çalıştırılmış ancak halen çalıştırılan işçi sayısı bu sayıya ulaşmıyor ise madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ise sorumlu (yetkili) ortaklardan en fazla iki kişi taşıma ruhsatı alabilir.
 
İSTENİLEN BELGELER:
1-      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca işçi sayısından dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-     Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
6-     Şahsın durumunu, şirketse yönetici (yetkili) ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
7-     Oda kayıt belgesi,
8-     Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır), (İşçi sayısı ve ödenen prim gün sayısı aylara göre ayrı ayrı olarak hazırlanacak.)
9-     Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ve 2’den fazla ortak var ise 2 ortak dışındakilerin silah taşıma ruhsatı alma haklarından feragat ettiklerine dair feragatname.
10-  Yarım Kapaklı Dosya
11-  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
12-  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
13-  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
14-  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
15-  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
 
1-     İş sahibinin yazılı müracaatı,
2-     İş sahibinden istenen belgeler (5, 6, 7, 8.sıradaki belgeler)
3-     Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER