Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

havai fisek gosteri icin gerekli belgeler

Giriş
 
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
         
1) Talep sahibinin vereceği;
           a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına,
           b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana,
           c) Kullanacak olan kişilere ve Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren dilekçe,
         
2) Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
        
3) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,
        
4) Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli
            Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi
             Valilikten izin alınmadan yapılan Havai Fişek gösterilerinde 69 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca Çevre İl Müdürlüğünce bu kişiler hakkında çevreye verdiği gürültüden dolayı idari para cezası uygulamaktadır.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER