Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

mutahitler ve taseronlar

Giriş
YAPI, TESİS, İNŞAAT VE BÜYÜK ONARIM İŞLERİYLE FİİLEN VE BİZZAT UĞRAŞAN MÜTEAHHİTLER
 
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. 
Müteahhitlere taşıma ruhsatı verilebilmesi için, belirtilen kriterlere uygun iş deneyim (İş Bitirme veya İş Durum) belgesi ibraz edilmesi gerekmektedir. İşin bitmiş olması durumunda, müracaat tarihi itibariyle en fazla bir yıl önce biten işlere ait iş deneyim (iş bitirme) belgesi ibraz edilecek, devam eden işler için ise işin %70’inin tamamlandığına dair iş deneyim (iş durum) belgesi ibraz edilecektir.  Bu belgeler dışında seviye tespit tutanağı, iş bitirme tutanağı gibi belgeler kabul edilmemektedir.
 
Yapılan işin Yönetmelik’te belirtilen yapı, tesis inşaat ya da büyük onarım işi olması gerekmektedir. (Örneğin: bir işin çevre düzenlemesi ya da çim ekme işleri, boya, proje, tesisat, harita işleri, yol sanat yapım işleri bu kapsamda değerlendirilmemektedir.)
 
Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ise sorumlu (yetkili) ortaklardan en fazla iki kişi taşıma ruhsatı alabilir. Şirket dışından, ortak olmayan şahıslardan atanan şirket müdürü, ancak ortak ve yetkililerin silah taşıma ruhsatı haklarından feragat etmeleri halinde silah taşıma ruhsatı alabilirler.
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
1-      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca müteahhitlikten dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
6-      Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
7-      Oda kayıt belgesi,
8-      İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.
9-     Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ve 2’den fazla ortak var ise 2 ortak dışındakilerin silah taşıma ruhsatı alma haklarından feragat ettiklerine dair feragatname.
10-  Yarım Kapaklı Dosya
11-  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
12-  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
13-  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
14-  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
15-  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER