Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

patlayici madde satin alma ve satis ruhsati sahibi ticarethane sahipleri yivsiz av

Giriş
14/8/1987 TARİHLİ VE 87/12028 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARIYLA YÜRÜRLÜĞE KONULAN TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI MADDELERLE AV MALZEMESİ VE BENZERLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALİ, TAŞINMASI, SAKLANMASI, DEPOLANMASI, SATIŞI, KULLANILMASI, YOK EDİLMESİ, DENETLENMESİ USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TÜZÜK HÜKÜMLERİNE GÖRE PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI BULUNAN İŞYERİ SAHİPLERİ İLE PATLAYICI MADDE DEPOSU SAHİPLERİNE, YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ SAHİPLERİNE, RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİNE VE İŞYERİNDE VE İŞ BAŞINDA DEMİRBAŞ SİLAHLARI TAŞIMAK ŞARTI İLE PATLAYICI MADDE VE FER’İLERİNİ TAŞIMA İŞLERİNDE GÖREVLİ GÜVENLİK BELGESİ SAHİPLERİNE
 İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ise sorumlu (yetkili) ortaklardan en fazla iki kişi taşıma ruhsatı alabilir.
İSTENİLEN BELGELER:
1.      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, başlıktaki hangi durumdan dolayı taşıma talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2.      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3.      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4.      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5.      Şirket olarak faaliyette bulunuluyor ve 2’den fazla ortak var ise 2 ortak dışındakilerin silah taşıma ruhsatı alma haklarından feragat ettiklerine dair feragatname.
6.      İşyeri açma ve çalışma ruhsatı aslı ve fotokopisi (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi)
7.      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
8.      Şahsın durumunu, şirketse yönetici (yetkili) ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
9.      Oda kayıt belgesi,
10.  Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi
11.  Yarım Kapaklı Dosya
12.  Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
13.  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
14.  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
15.  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
16.  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
Güvenlik belgesi olan kişilerden;
 
·        İş sahibinin yazılı müracaatı,
·        İş sahibinden istenen belgeler (6,7,8,9.sıradaki belgeler),
·        Güvenlik belgesi fotokopisi,
·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER