Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

suru sahipleri

Giriş
 
BAKANLIKÇA TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ DE ALINMAK KAYDIYLA BÖLGELER İTİBARIYLA TESPİT EDİLEN NORMLARA GÖRE BÜYÜK SÜRÜ SAHİBİ SAYILACAK MİKTARDA HAYVANA SAHİP OLUP, GEÇİMİNİ MÜNHASIRAN HAYVANCILIKTAN ELDE ETTİĞİ GELİRLE SAĞLAYAN VE İŞİ NEDENİYLE YAZ-KIŞ YAYLA VEYA OTLAKLARA GİDİP GELMEK ZORUNDA OLAN SÜRÜ SAHİPLERİNE
 
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
 
İSTENİLEN BELGELER:
1-      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek, ayrıca aşağıda belirtilen normlardan hangisine göre silah taşıma ruhsatı talebinde bulunduğu da belirtilecek).
2-      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3-      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4-      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5-      Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı
6-     Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
7-      Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı
8-      Yarım Kapaklı Dosya
9-      Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Silah Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
10-  Dosya işlemlerinin tamamlanmasını müteakip müracaatçıya harç yatırması için bilgi verildikten sonra harç yatırılacak (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
11-  Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
12-  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
13-  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren aşağıdaki normlar uygulanacaktır.
 
1- Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);
2- Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER