Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

tasima ruhsati sahiplerine uyarilar

Giriş
 
TAŞIMA RUHSATI SAHİPLERİNE UYARILAR:
1.      Ruhsatınızın bitim tarihinden itibaren (6) altı ay içinde ruhsatı veren makama istenilen evraklar tamamlanarak müracaat edilip yeniletme işlemlerinin bitirilmesi gereklidir, aksi takdirde ruhsatınız iptal edilir.
2.      Ruhsatınızın veriliş sebebi ortadan kalktığında ve (ruhsata mani durumlardan birine düştüğünüzde) durumu ruhsatı veren makama (Kanun'un değişik 6.maddesinin 1.fıkrası 2.cümlesinde belirtilen yükümlülüğü) (6) ay içine bildirmek zorunda ve ruhsatınızın yeni durumunuza göre tanzim edilmesini sağlamak zorundasınız. Aksi takdirde bir daha hiçbir silah ruhsatı alamazsınız. (Yönetmelik Md.16.i)
3.      Silah ruhsatı verilmesini engelleyen bir durumunuzun olduğu herhangi bir şekilde öğrenilmesi ya da ruhsat verilmesini engelleyen hallerden birine düşmeniz halinde ruhsatı veren makama bildirmek zorundasınız ve bu durumda ruhsatınız iptal edilir.
4.      Ruhsatlı silahınızı geçici de olsa bir başkasına vermemelisiniz.
5.      Silahı MKE Kurumundan satın aldığınız tarihten itibaren en geç (60) gün içinde, ruhsat almak üzere, ilgili makama müracaat etmelisiniz, ruhsat işlemlerini tamamlamadığınız takdirde hakkınızda adli işlem yapılır.
6.      6136 Sayılı Kanun'un Ek-1'nci maddesinde belirtilen; Duruşmalarda, mahkeme salonlarında, hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde, ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarında veya bunların eklentilerinde, öğrenci yurtlarında, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi parti toplantılarında, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda, derneklerde ve bunların toplantı ve kongrelerinde, spor karşılaşma veya yarışmaların yapıldığı yerlerde, grev ve lokavt yapılan iş yerlerinde, TBMM ana binaları ile Meclis başkanlığı'nca belirlenen yerlerde, silah taşımamalısınız, aksi halde ruhsatınız iptal edilerek bulundurma ruhsatına çevrilir.
7.      Düğünlerde, maçlarda ve bayramlarda sevincinizi belirtmek için silahınızla kesinlikle havaya veya rasgele atış yapmamalısınız. Tespiti halinde hakkınızda adli işlem yapılır ve ruhsatınız iptal edilir.  
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER