Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

yivli av tufegi tasima

Giriş
 
YİVLİ TÜFEK TAŞIMA RUHSATI TALEP EDENLER
 
İkamet edilen yer Polis Sorumluluk Bölgesi ise (İlçeler Dahil) Adana İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne, Jandarma ise Adana İl Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir.
Tam otomatik silahlara ise hiçbir şekilde ruhsat verilmez.
Yivli spor tüfek ve tabancaları için sadece bulundurma ruhsatı düzenlenir.
 
 
İSTENİLEN BELGELER:
1.      Emniyet Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (Dilekçede; yeni talep veya yenileme olup olmadığı ile silah devir yolu ile edinilecek ise bu durum belirtilecek, devir edenin dilekçesi de müracaat esnasında ibraz edilecek)
2.      Nüfus cüzdanının aslı ile müracaat edilecek, fotokopiye gerek yok.
3.      Silah ruhsatı alınmasında psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, (Numune, Devlet, Çukurova Devlet, Başkent veya Balcalı hastanelerinin birinden)
4.      4 Adet son bir yıl içinde çekilmiş fotoğraf.
5.      İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden alınacak Avcılık Belgesinin aslı ve fotokopisi (Süresi biten avcılık belgelerinin yerine yenisinin ibraz edilmemesi halinde taşıma ruhsatları bulundurma ruhsatına dönüştürülür)
6.      Yarım Kapaklı Dosya
7.      Yenileme işlemlerinde, taşıma ruhsatı süresi sona ermiş ise Tüfek Tespit İşlemleri için, Şubeden nakil belgesi alınmak suretiyle silah Şubeye getirilecek.
8.      Yivli Av tüfeği taşıma ruhsatı müracaatçılarının müracaatı alındıktan sonra dosya hemen onaya yazılacağından müracaat esnasında harç yatırmaları gerekmektedir. (Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğünde Maliye Veznesi bulunmaktadır.)
9.      Daha önce Pasaport veya Trafik Şubede parmak izi vermiş olanlar, ellerinde parmak izi formu var ise fotokopisini ibraz edecekler, yok ise hangi belge için parmak izi verilmiş ise o belgeyi fotokopisi ile birlikte ibraz edecekler
10.  Müracaat esnasında evrakların aslı ibraz edilecek, fotokopi olarak ibraz edilmesi gereken evraklar ya noterden tasdikli olacak, ya da asılları ve fotokopileri birlikte müracaata gelinecek, tasdik işleminden sonra asılları iade edilecek.
11.  İşlemler tamamlanıp ruhsat almaya gelirken, 1000 TL.’nin üzerinde vadesi geçmiş vergi borcunuzun olmadığına dair vergi dairesi yazısı getirmeniz gerekmektedir.
 
  • PEKAY
  • Polis Radyosu
  • Polsan
  • Kurumsal E-Posta
  • UPEM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER