Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

YUMURTALIK

:

İlcemizin tarihi gelisimi

 

YUMURTALIK

  TARİHİ:

              Adana İlimizin Yumurtalık ilçe merkezi İskenderun körfezinin kuzeyinde  MÖ. 4. yüzyılın son çeyreğinde Büyük İskender’in Pers imparatoru Dara’yı bugünkü İskenderun ile Dörtyol arasında kalan ovada yenmesinden sonra İskenderin halefleri olan Makedonyalı komutanlar tarafından bir liman şehri olarak kurulmuştur. MÖ. 1. Yüzyılda tarihin en parlak dönemini yaşamıştır.
 
7-10.Yüzyıllarda, Araplarla Bizans arasındaki savaş1arda tamamen tahrip olan kent 11.yüzyıldan itibaren Ayas adıyla piskoposluk merkezi oldu. Bu dönemde de Akdeniz’ in ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas’ta biri karada bir de limandaki adada olmak üzere iki kale inşa edildi. 1201 de Cenovalilar 1261 de de Venedikliler Ayas’ta ticari koloni kurma ayrıcalığını elde ettiler. Kentin asıl gelir kaynağı olan deniz ticaretini ellerinde tutan Venedikliler, kenti Lajazzo olarak adlandırmaktaydılar. 1266 yılında Memlüklüler ilk kez Kilikya’ya saldırdıklarında Ayas’ı tahrip ettiler 1269 yılında kenti ziyaret eden Marko Polo, limanın Venedikli ve Cenovali tüccarlarla dolu olduğundan ve bunların ipek, yün, hububat ve baharat ticareti yaptıklarından bahsetmektedir. Marko Polo 1271 yılındada Çin’den dönüşünde ikici kez kenti ziyaret eder. Venedikli ye Cenovali tüccarlar buradan Kilikya içlerine kadar uzanan ticari geziler yapmaktaydı. Bunların kendilerine ait birer tane kiliseleri vardı.
 
1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi ile de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girdi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde, kentin batısında “Sahil Kulesi” adı verilen küçük bir kule yaptırıldı.
 

Osmanlı Vilayet örgütünde Ayas, Cebeli Bereket (Osmaniye sancağına bağlı Payas ilçesinin bir bucağı) oldu Doğu ticareti Akdeniz’ den uzaklaştıkça Ayas Limanı da ortaçağdaki önemini yitirdi.

Yumurtalık, 19 Temmuz 1926’ya kadar kaza iken, nahiye yapılıp Ceyhan’a, 1 Nisan 1959’da ilçe yapılarak Adana’ya bağlanmıştır.
 
Akdeniz’in  kenarında olan Yumurtalık’ın Güney ve Doğusu İskenderun körfezi , Kuzeyi Ceyhan İlçesi , Kuzey-Batısı Adana İli , Batısı ise Karataş İlçesi ile çevrilmiş bulunmaktadır.İlçenin yüz ölçümü 501 Km2  olup, toplam 55,22 km sahil şeridi bulunmaktadır.
 

 NÜFUS DURUMU :

 
     Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre İlçenin toplam nüfusu 18,660 tır. Bu nüfusun 5.129’u İlçe merkezinde 13.531’i belde ve köylerinde yaşamaktadır.
 
 
TARİHİ VARLIKLAR
 
 
 
Süleyman Kule
süleyman kule.png
 
 
 
        Süleyman Kule ;Osmanlı hükümdarı Kanuni SüleymanSüleyman Kule ;Osmanlı hükümdarı Kanuni Süleyman  zamanında yaptırıldığı için padişahın adını almıştır.Ana gövdesinden kat kat yükselen kule denizden gelebilecek saldırıyı erken haber alabilmek için yapılmıştır.Kule içerisinde dar gözlem pencereleri bulunmaktadır. Askeri amaçlarda kullanılmak için yapıldığından “silahlı ayas kulesi” olarak bilinmektedir.1536 yılında inşa edildiği tahmin edilmektedir.
 
 
 
 
      Ayas Sur Ve Kalesi (ASUR)
       ayas kalesi.jpg
 
      Ortaçağdan kalmadır.7. ve 10. yüzyıllar arasında Arap ve Bizanslılarla olan  savaşta tamamen tahrip olan kent 11. yüzyıldan itibaren Ayas adıyla piskoposluk merkezi oldu.Bu dönemde ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas’ta biri karada biride limandaki ada olmak üzere iki kale inşa edildi. 1266 yılından 1337 yılına kadar defalarca memlukluların saldırısına uğradı ve tahrip edildi. Sıkça yıkılıp yeniden yapılmasından dolayı devşirme yapı olduğu görülmektedir.
 
 
 
 
   Kız ( Atlas ) Kalesi 
yumurtalikkiz-kalesi3.jpg
 
 
 
Ayas limanında yanaşan gemilere ek hizmet binası olarak tasarlanmıştır. İtalyan mimarisi ile inşa edilmiştir. Kalenin içerisindeki salonlar , odalar ile yapılan araştırmalar sonucunda  buranın bir gümrük kontrol merkezi , zahire, su sarnıcı,silah ve önemli bürokratik işlemlerin yürütüldüğü bir yer olduğu düşünülmektedir.
 
 
 
 
 
MARKO POLO İskelesi 
 
yumurtalikmarkopolo-iskelesi1.jpg
 
 
        Marko Polo’nun Ayası 1269 yılında ilk ziyaret ettiğinde ayak bastığı iskeledir. Son altmış yıla kadar tahıl ticaretinin yapıldığı işlek bir limandı.
 
 
           
 
 
 • Kurumsal E-Posta
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu