Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

YUMURTALIK

:

Hafai fişek belgesi

 
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1) Talep sahibinin vereceği;
a) Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine, miktarına,
b) Bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamana,
c) Kullanacak olan kişilere ve Bu maddelerin hangi amaçla kullanılacağına dair bilgileri içeren dilekçe,
2) Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli olan A sınıfı belgelerinin ve nüfus cüzdanlarının fotokopisi,
3) Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin; piroteknik maddelerin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasından doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,
4) Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından alınacak Tehlikeli
Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi
Valilikten izin alınmadan yapılan Havai Fişek gösterilerinde 69 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca Çevre İl Müdürlüğünce bu kişiler hakkında çevreye verdiği gürültüden dolayı idari para cezası uygulamaktadır.
 • Kurumsal E-Posta
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu