Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

YUMURTALIK

:

Kamu Hizmet Standartları

 

Yumurtalık İlçe Emniyet Amirliği
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
 
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(ENGEÇ SÜRE)
 
 
1
 
Bilgi Edinme
1-Şahsın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
2-Adı Soyadı
3-E-mail adresi
4-Oturma adresi
 
 
15 Gün
 
2
 
Dilekçe
1-Adı Soyadı
2-E-mail adresi
3-Oturma adresi
 
30 Gün
 
 
 
 
3
 
 
 
 
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi
1-Yivsiz tüfek satın alma veya devir alma talebine ilişkin dilekçe
2-T.C. Kimlik numarası beyanı
3-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
4-Silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir sağlık raporu
5-Parmak izi ve fotoğraf kayıt formu aldırılacaktır.
6-ÜOç adet vesikalık fotoğraf
 
 
 
 
3 Gün
 
 
4
Ses Ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Kayda Alınması
1-Mülki amirlikten havaleli dilekçe
2-Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı
3-Fatura
  
 
2 Saat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şenlik Ve İşaret Fişeklerinin Kullanılması
(Havai Fişek Gösterisi)
1-Şenlik ve işaret fişekleri kullanma talebinde bulunanların bu işi bilen bir sorumlu (Asınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan en az bir ateşleyici) göstererek mülki amirlikten izin almak için bir iş günü önce müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu iznin alınabilmesi için başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1-Talep sahibinin vereceği aşağıdaki bilgileri içeren dilekçe
a)Kullanılacak piroteknik maddenin cinsine , miktarına
b)bu maddelerin kullanılmasının talep edildiği yer ve zamanı
c)Kullanacak kişiler ve maddelerin hangi amaçla kullanılacağı
2-Ateşleme işini yapacak olanların Ateşleyici Yönetmeliğine göre valiliklerce verilmiş ve süresi halen geçerli A sınıfı belgelerinin ve nüfs cüzdanlarının fotokopisi.
3-Ateşleme işini yapacak olan ateşleyicilerin: piroteknik maddelerin tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanılacağı, bu maddelerin kullanılmasında doğacak her türlü mesuliyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde her türlü sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,
4-Kullanılacak olan maddelerin alındığı yerden kullanılacağı yere götürülebilmesi için Tüzüğün 53. Maddesine göre taşıma izin belgesi alınması gerekmekte, bu maddelerin naklini talep sahibinden başkası yapacaksa nakil görevlilerine verilecek nakilci vekaletnamesi,
5-Nakil görevlilerinin, piroteknik maddeleri Tüzük ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak taşıyacağı, bu maddelerin taşınmasından doğacak her türlü mesuluyet ile mevzuat hükümlerine aykırı hareket edildiğinde sorumluluğu kabul ettiklerine dair verecekleri taahhütname,
6-Piroteknik maddeleri kullanacak gerçek veya tüzel kişi tarafındanalınacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi aslı ve fotokopisi (Ateşleme işini şahıs yapacaksa sigorta şahıs adına, bir şirket veya gösteri-organizasyon firması yapacaksa sigorta bu şirket veya firma adına düzenlenmelidir.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-Gün
 
 
6
Olay Yerinde Kaza Tespit Tutanağının Tanzim İşlemleri
1-Sürücü belgesi ve kimlik
2-Aracın trafik ve tescil belgesi
3-Aracın sigortası
 
 
15 Dakika
 
 
7
Kaza Tespit Tutanağının Taraflara Verilmesi İşlemleri
Trafik kazasına karışan sürücü veya araç sahibinin müracaatı
 
 
5 Dakika
 
 
8
Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgesinin Tekrar Verilme İşlemleri
Sürücü belge sahibinin kimliği ile müracaatı
 
 
10 Dakika
 
9
Araç Ve Sürücülerin Kontrol İşlemleri
1-Sürücü belgesi
2-Araç trafik ve tescil belgesi
3-Sigorta
 
5 Dakika
10
Araç Muayene Meni Düşümü
1-Muayenesi işlenmiş ruhsat fotokopisi
 
15 Dakika
 
11
Güzergah İzin Belgesi
1-Kaymakamlık makamından havaleli dilekçe
2-Ruhsat fotokopisi
 
3 Ay
 
 
 
12
Akıl Hastalarının Polis Nezaretinde İlgili Sağlık Kuruluşlarına Sevki
Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış ve Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğünden havaleli, talebi bildiren dilekçe
 
 
 
1 Gün
13
İkametten Hırsızlık Müracaatı
Varsa ikametten çalınan eşyaların faturası
 
2 Saat
 
14
Oto Ve Motosiklet Hırsızlığı Müracaatı
Varsa çalınan Oto/Motosiklet Tescil Belgesi
 
1 Saat
 
15
Bisiklet Hırsızlığı Müracaatı
Varsa çalınan bisikletin faturası
 
1 Saat
 
16
Kayıp Şahıs Müracaatı
Kaybolan şahsın(2) adet vesikalık fotoğrafı ve T.C. Kimlik numarası
 
1 Saat
 
17
Kayıp Belge/Eşya Müracaatı
Kayıp eşyaya ait bilgiler ve kayıp müracaat sahibi şahsın kimlik bilgileri
 
15 Dakika
 
18
Kimlik Bildirme (İşyeri İşleticileri Ve Çalışanları için)
Kimlik Bildirme Formu (Kırtasiyelerden temin edilen) Form-1, Form-2
    
       
    15 Dakika 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz
 
İlk Müracaat Yeri : İlçe Emniyet Amirliği                                   İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık Makamı
İsim                        : Umut KARAÖZ                                              İsim                              Asalet KARABULUT
Unvan                    : Emniyet Amiri                                              Unvan                          : Kaymakam
Adres                     : Dervişiye Mh.Barbaros Hayrettinpaşa    Adres                           : Ayas Mh. Hükümet Konağı
                                 Sk. N.4                                                                                                     Kat:4
Tel                          : 322 671 27 17                                                Tel                                : 322 671 20 46
Faks                       : 322 671 30 35                                                 Faks                             322 671 42 43
E-Posta            : adanayumurtalik@egm.gov.tr                        E-Posta        : kaymakamlık@yumurtalik.gov.tr
   
 
 

​ ​​

 • Kurumsal E-Posta
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • KGYS
 • BİMER
 • İçişleri Bakanlığı
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • Polis Radyosu